dlamaturzysty.info

język polski - przykładowe zadania na poziomie podstawowym

Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Zadanie 5.
Zadania do tekstu:

Agnieszka Krzemińska
Erudyta zawsze modny

Humanistyce zarzuca się, że „produkuje” najwięcej bezrobotnych, choć nikt dotychczas nie przeprowadził systematycznych badań w tym kierunku. Na razie z punktowych danych wiemy, że to wcale nie absolwenci kierunków stricte humanistycznych – filolodzy, filozofowie czy historycy – mają największe problemy ze znalezieniem się na rynku pracy. Warto też zdefiniować, co rozumiemy przez humanistykę (czy zaliczamy do niej np. również nauki społeczne, jak socjologia, psychologia czy pedagogika).

Kłopoty humanistyki zaczęły się ok. 30 lat temu, gdy tradycyjna formuła uniwersytetu, sięgająca korzeniami średniowiecza, ustąpiła w USA miejsca nowemu modelowi – uczelni działającej na zasadach rynkowych. [...] Straciła na tym nie tylko akademia i nauka, ale i społeczeństwo, bo absolwentom zaczęło brakować umiejętności prowadzenia rozmowy, obycia kulturowego czy zwykłej wrażliwości. [...]

Pomysłem na przyciągnięcie studentów na niemodne, ale klasyczne wydziały humanistyczne jest tworzenie nowych, bardziej praktycznych dyscyplin. Na uniwersytecie im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ze względu na brak chętnych na polonistykę, utworzono humanistykę 2.0, łączącą informatykę z humanistyką. To był rekrutacyjny hit, problem w tym, że nie wiadomo, jak długo będzie się cieszył popularnością. – Przerzucenie się na cyfrową humanistykę, niewątpliwie rewolucjonizującą nasz warsztat pracy, nie może być wyłączną formą pracy i edukacji, bo może spowodować, że po drodze zgubi się gdzieś możliwość budowania u studentów kompetencji „znania się na czymś” – podkreśla prof. Ryszard Nycz, literaturoznawca. [...]

Ci, którzy uważają humanistykę za nieprzydatną, zapominają, że poza dbaniem o dziedzictwo i stymulowaniem nowatorskich badań ma ona jeszcze jedną niesłychanie ważną funkcję społeczną – odpowiada za funkcjonowanie człowieka, jego poglądów i wrażliwości.

– Zmiana tego stanu rzeczy to zadanie humanistyki, a polonistyki w szczególności – podkreśla prof. Nycz. W tym wypadku znów chodzi o język i to zarówno na poziomie podstawowym, jak i zaawansowanym, bo umiejętności czytania ze zrozumieniem i pisania są absolutną podstawą wykształcenia, a bez rozsmakowania się w lekturze trudno stać się erudytą.

Brak stabilizacji, wynikający z zawrotnego tempa rozwoju cywilizacji, sprawia, że nie mamy poczucia pewności, a rosnący indywidualizm generuje trudności z porozumieniem. Zagubieni w stale zmieniającej się rzeczywistości szukamy wyjaśnień, zwracając się po radę do różnych guru. Według Zygmunta Baumana to humaniści są najlepszymi tłumaczami rzeczywistości, to dzięki nim ludzie mają poczucie, że lepiej rozumieją świat.

Potwierdza to opublikowany wiosną zeszłego roku ranking najbardziej wpływowych intelektualistów świata, szwajcarskiego Instytutu Gottlieba Duttweilera, w którym dominują filozofowie, socjolodzy, historycy, literaci. Także w Polsce humaniści, jak historyk prof. Karol Modzelewski, etyk prof. Magdalena Środa, filozof prof. Zbigniew Mikołejko czy literaturoznawczyni prof. Maria Janion są bardziej rozpoznawalni niż przedstawiciele nauk ścisłych.


Źródło: Agnieszka Krzemińska, Erudyta zawsze modny, „Polityka”, nr 3, z dnia 14.01.2015, s. 62–64.
Zadanie 5.1.
W pierwszym zdaniu tekstu Agnieszki Krzemińskiej wyraz produkuje został wzięty w cudzysłów, ponieważ
Zadanie 5.2.
Podaj dwa przykłady, którymi autorka uzasadnia myśl zawartą w tytule artykułu.

Zadanie 5.3.
Jakie stanowisko zajmuje profesor Ryszard Nycz wobec „humanistyki 2.0”? Uzasadnij swoją wypowiedź, odwołując się do tekstu.
Zadanie 5.4.
Która z przesłanek pozwala sformułować wniosek: „Świat przyznał, że problemów cywilizacyjnych nie rozwiążą tylko nowe technologie”?
Zadanie 5.5.
Spośród podanych sformułowań wybierz te, które w tekście wskazują wnioskowanie lub przeciwstawienie.

Wnioskowanie
Przeciwstawienie
Zadanie 5.6.
W rozpoczynającym akapit 6. zdaniu: Brak stabilizacji, wynikający z zawrotnego tempa cywilizacji, sprawia, że nie mamy poczucia pewności, a rosnący indywidualizm generuje trudności w porozumieniu zamień wyraz generuje na inny tak, aby zdanie nie zmieniło znaczenia.
Zadanie 5.7.
Dokończ podane niżej zdanie cytatem z tekstu, który potwierdza społeczną rangę humanistyki.
Humanistyka jest ważna, ponieważ
..............................................................................
Zadanie 5.8.
W jakim znaczeniu wyraz guru został użyty w akapicie szóstym? Wybierz jedną z definicji pochodzących ze Słownika wyrazów obcych.
Poprzednia strona Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności