aplikacja Matura google play app store

przykładowe zadania z WOS

Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Zadanie 11. (0–1)
Źródła dochodów samorządu terytorialnego 

Na sesji rady gminy podjęto uchwałę o przeprowadzeniu remontu drogi gminnej, łączącej dwie sąsiednie wsie. Niezbędne na remont drogi środki finansowe uzyskano ze sprzedaży budynku po zlikwidowanej szkole podstawowej. 
Źródło: opracowanie własne


Na podstawie tekstu wybierz poprawne zakończenie zdania.
Remont drogi przeprowadzony został ze środków uzyskanych z
Poprzednia strona Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności