aplikacja Matura google play app store

przykładowe zadania z WOS

Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Zadanie 3. (0–2)
Modele integracji mniejszości i imigrantów Na podstawie: http://image.ohmynews.com/down/images/1/drkoo_313182_1[508277].jpg [dostęp z dnia 31.01.2013]

Na podstawie rysunku wykonaj polecenia.
Zadanie 3.1.
Wskaż, jakie dwa modele polityki wobec mniejszości i imigrantów ilustruje rysunek.
.........................
Zadanie 3.2.
Wyjaśnij, na czym polega zasadnicza różnica w podejściu do mniejszości i imigrantów w obu modelach integracji przedstawionych na rysunku.
.........................
.........................
Poprzednia strona Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności