aplikacja Matura google play app store

przykładowe zadania z WOS

Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Zadanie 12. (0–2)
Szanowny Panie! 

Zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą o zainteresowanie się pomysłem stałych umów sezonowych. Umowy takie miałyby być zawierane wyłącznie na okres sezonowy przez kilka lat. 

Pomysł ten budzi sporo wątpliwości. Przede wszystkim w dobrym sezonie można sobie pozwolić na zatrudnienie większej liczby pracowników. Jeżeli jednak funkcjonowałyby stałe umowy sezonowe, nawet podczas na przykład klęski nieurodzaju, należałoby utrzymać niezmienną liczbę pracowników. Dodatkowo istnieje obawa, że takie rozwiązanie zniechęciłoby pracodawców do zatrudniania nowych pracowników. 

Dlatego zwracam się do Pana z prośbą o odpowiedź na następujące pytania: 

1. Czy proponowane rozwiązanie nie będzie niekorzystne dla pracodawców? 
2. Czy proponowane rozwiązanie nie zniechęci pracodawców do zatrudniania nowych osób? 
3. Jak Pan ustosunkowuje się do wyżej przedstawionego problemu? 

Z poważaniem 
Poseł John Abraham Godson 
Łódź, dnia 12 września 2011 r.

Na podstawie: http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf?Open [dostęp z dnia 10.03.2013]


Na podstawie tekstu wybierz poprawne zakończenia zdań.
Zadanie 12.1.
Pismo, które sporządził poseł John Abraham Godson, to
Zadanie 12.2.
Adresatem pisma, zgodnie z prawem, był
Zadanie 12.3.
Na swoje pismo poseł powinien otrzymać od adresata pisma odpowiedź
Poprzednia strona Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności