aplikacja Matura google play app store

przykładowe zadania z WOS

Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Zadanie 15. (0–1)
Polityka państwa musi sprzyjać małym i średnim przedsiębiorstwom. Ważnym celem jest odbiurokratyzowanie gospodarki. Należy obniżyć opłaty związane z rozpoczęciem działalności oraz uzyskaniem stosownych koncesji i zezwoleń, których liczbę należy zmniejszyć. Ponadto należy przyspieszyć i usprawnić procedury zakładania firm, zmniejszyć zakres i dokuczliwość kontroli, zmniejszyć i usprawnić obowiązki w zakresie sprawozdawczości, zwiększyć prawa przedsiębiorców. Temu celowi służyłoby m.in. ustanowienie funkcji rzecznika praw przedsiębiorców, instytucji niezależnej od administracji rządowej, współdziałającej z organizacjami pracodawców i przedsiębiorców w imię ochrony ich praw. 

Źródło: bankier.pl [dostęp z dnia 28.09.2007]


Na podstawie fragmentu programu partii politycznej uzupełnij tekst, podając nazwę doktryny (A) oraz imię i nazwisko (B). 

Twórcy tego programu odwołują się do ideologii (A)........................., której twórcą jest (B)......................... .
Poprzednia strona Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności