aplikacja Matura google play app store

przykładowe zadania z WOS

Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Uwaga: zadania 26 i 27, to pojedyncze tematy z dwoma przykładowymi wypracowaniami. Na maturze trzeba napisać wypracowanie na jeden z trzech tematów do wyboru.
Zadanie 27. (0–12)

Temat 2.

Pogłębianie integracji w ramach Unii Europejskiej – szansa czy zagrożenie dla Europy? Rozważ problem, podając argumenty i kontrargumenty o charakterze politycznym, gospodarczym i społecznym.

Tekst 1.

Europa w wieku średnim. Rozmowa z Januszem Lewandowskim 

Polityka: Jak demonstrować użyteczność, co pokazywać?
J.L.: To trudne zadanie w czasie, gdy zarysował się prawdziwy europejski dramat. Mianowicie skoro się powiedziało A, czyli wspólny pieniądz, to trzeba powiedzieć B, a więc więcej widzialnej ręki Brukseli. Trzeba wymusić dyscyplinę i lepsze standardy gospodarcze tam, gdzie żyło się ponad stan. Dotychczasowe narzędzia, jak pakt stabilności i wzrostu, nie zadziałały. Jeśli euro ma trwać, to nie ma odwrotu od silnej ręki Brukseli, czyli kontroli polityki gospodarczej i ingerencji w budżety poszczególnych krajów. Stąd rozmnożenie nowych zobowiązań, których ukoronowaniem ma być unia fiskalna i unia bankowa. Odwrotem może być tylko powrót do walut narodowych i koniec euro albo euro w wąskim gronie. Tyle że w takiej Unii jest więcej kija niż marchewki… 
P.: Wspólna waluta wcale nie jest dziś życzeniem wielu krajów i społeczeństw. Widać tendencję przeciwną – do obrony tożsamości. 
J.L.: Na tym właśnie polega dramat eurostrefy. Odkryła, że jest wspólnotą losu na dobre i na złe, ale złe teraz przeważa i dyktuje głębszą wspólnotę. Okazało się, że Niemcy zależą od Greków, a Słowacy muszą zrzucać się na bogatsze kraje. Ryzyko rozpadu jest większe niż koszty przetrwania. W tej europejskiej rodzinie nie ma dziś ciepłych uczuć. Są tylko zimne, nieubłagane zależności. Na takim gruncie buduje się nowa architektura euro. Niepokoję się o jakość tego tworzywa. Bo ulatnia się duch wspólnoty, wypierany przez chłodne kalkulacje. Europa nie jest potęgą militarną, ciągle jest jeszcze potęgą gospodarczą, ale gdzie indziej są źródła wzrostu. Czy to zimne spoiwo euro doda jej dynamizmu? Wątpię. 

Na podstawie: http://www.polityka.pl/swiat/rozmowy/1533107,1,rozmowa-z-januszemlewandowskim- komisarzem-ue-ds-budzetu.read [dostęp z dnia 13.06.2013]

Tekst 2.

Poprawia się opinia o UE (Badanie Eurobarometru od 2 do 16 czerwca 2012 r.) 

Opinia Europejczyków o Unii Europejskiej staje się coraz lepsza – wynika z opublikowanego najnowszego badania Eurobarometru. Opinie Polaków są jeszcze bardziej przychylne niż unijna średnia. 

Co drugi z badanych Europejczyków uważa, że instytucją najlepiej reprezentującą Unię jest Parlament Europejski. Są oni też zdania, że udział w eurowyborach jest najlepszym sposobem wyrażania swojej opinii na temat działań Wspólnoty. 

,,Wyniki tego sondażu są bardzo satysfakcjonujące. Obecny kryzys gospodarczy i finansowy pokazuje, jak bardzo potrzebujemy rozwiązań na poziomie ponadnarodowym. Unia Europejska jest unikatowym projektem, który dzięki możliwości stanowienia prawa oferuje takie rozwiązania. Europejczycy to dostrzegają” – skomentował wyniki Eurobarometru Martin Schulz, przewodniczący PE. 

Zwiększa się także liczba ankietowanych, którzy uważają, że członkostwo ich kraju w Unii jest ,,dobrą rzeczą”. Taki pogląd wyraża już co drugi badany Europejczyk. W Polsce ten odsetek jest nieznacznie większy – 52%. Więcej Polaków wyraziło też zdecydowanie pozytywną opinię o Unii – 48%, podczas gdy w Europie tę opinię podziela 40% ankietowanych. 

Opinie ankietowanych na temat ich rzeczywistego wpływu na rozwój wypadków w UE pozostają jednak nadal podzielone – 54% odpowiedzi negatywnych (–7 punktów procentowych) i 42% pozytywnych (+7 punktów procentowych). Jednak ponad połowa badanych (57%) uważa, że ich udział w wyborach do europarlamentu ma znaczenie. Aż 54% respondentów zadeklarowało, że wzięłoby udział w wyborach z jeszcze większym przekonaniem, gdyby każda z europejskich partii politycznych wystawiła swojego kandydata na przewodniczącego Komisji Europejskiej. 

Walka z bezrobociem i tworzenie nowych miejsc pracy – to według większości badanych (72%) najważniejsze zadania stojące przed Unią w czasach kryzysu.


Na podstawie: Poprawia się opinia o UE, http://www.euractiv.pl/eurowybory/wywiad/eurobarometrpoprawia- si-opinia-europejczykow-o-ue-003940 [dostęp z dnia 01.02.2013]
Poprzednia strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności