aplikacja Matura google play app store

przykładowe zadania z WOS

Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Zadanie 18. (0–2)
Do każdego podanego opisu środka karnego dobierz jego nazwę.
Obejmuje między innymi utratę orderów, odznaczeń i tytułów honorowych oraz czasową utratę zdolności do ich uzyskania.
Łączy się z obowiązkiem osobistego stawiennictwa w jednostce organizacyjnej policji w określonym czasie.
Służy realizacji celów statutowych instytucji, fundacji i stowarzyszeń, które niosą pomoc osobom poszkodowanym.
Może być skutkiem naruszenia zakazu wytwarzania, posiadania, obrotu, przesyłania lub przewozu określonych przedmiotów.
Poprzednia strona Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności