aplikacja Matura google play app store

przykładowe zadania z WOS

Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Zadanie 9. (0–2)
Art. 122. 

5. Jeżeli Prezydent Rzeczypospolitej nie wystąpił z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w trybie ust. 3, może z umotywowanym wnioskiem przekazać ustawę Sejmowi do ponownego rozpatrzenia. Po ponownym uchwaleniu ustawy przez Sejmwiększością […] głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów Prezydent Rzeczypospolitej w ciągu 7 dni podpisuje ustawę i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 145. 

1. Prezydent Rzeczypospolitej za naruszenie Konstytucji, ustawy lub za popełnienie przestępstwa może być pociągnięty do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu. 
2. Postawienie Prezydenta Rzeczypospolitej w stan oskarżenia może nastąpić uchwałą Zgromadzenia Narodowego podjętą większością […] ustawowej liczby członków Zgromadzenia Narodowego na wniosek co najmniej 140 członków Zgromadzenia Narodowego. 

Art. 235. 

1. Projekt ustawy o zmianie Konstytucji może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub Prezydent Rzeczypospolitej. […] 
4. Ustawę o zmianie Konstytucji uchwala […] Senat […] większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. 

Źródło: Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r.


Na podstawie własnej wiedzy uzupełnij poniżej, wskazując większość parlamentarną, której nazwa została wykropkowana w danym artykule Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.
Artykuł 122
Artykuł 145
Artykuł 235
Poprzednia strona Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności