aplikacja Matura google play app store

przykładowe zadania z WOS

Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Zadanie 23. (0–2)
Czesi, Węgrzy i Polacy o zmianach po roku 1989

Czy zmiany zachodzące w Czechach/na Węgrzech/ w Polsce od roku 1989 przyniosły ludziom więcej korzyści, czy strat? 

Czesi

Węgrzy

Polacy

Więcej korzyści niż strat

23%

15%

24%

Tyle samo strat, co korzyści

42%

28%

30%

Więcej strat niż korzyści

31%

45%

37%

Trudno powiedzieć

4%

12%

9%


Na podstawie: Czesi, Węgrzy i Polacy o zmianach po roku 1989, [w:] Komunikat z badań CBOS, Warszawa 1999.

Wybrane wskaźniki makroekonomiczne Czech, Polski, Węgier

Kraj

Bezrobotni w % ludności aktywnej zawodowo

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
(rok poprzedni = 100)

1990

1999

1990

1999

Czechy

0,7

8,7

110c

102

Polska

3,4a

13,0a

686

107

Węgry

5,4b

7,0

129

110


aprzeciętne w roku – dane dotyczą bezrobotnych zarejestrowanych, 
b1991, 
cCzechosłowacja 

Na podstawie: Rocznik Statystyczny 1992, 1994, 2000, 2001, GUS.

Na podstawie danych z tabeli wykonaj polecenie. 

Sformułuj dwa argumenty uzasadniające stwierdzenie, że sytuacja ekonomiczna wpływała w różnym stopniu na ogólną ocenę zmian zachodzących po roku 1989 w wymienionych krajach. 
• ......................... 
• .........................
Poprzednia strona Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności