aplikacja Matura google play app store

przykładowe zadania z WOS

przedmiot: WOS

Liczba zadań: 27. Informator, formuła od 2015. Zadania są z różnych działów.
Podane są odpowiedzi, schemat punktacji oraz ocenione przykłady rozwiązań.
Zadania 26 i 27 zawierają w sumie 2 tematy i 4 przykładowe wypracowania.

Zadania dostępne także w aplikacji Matura - testy i zadania, gdzie mogliśmy wprowadzić dodatkowe funkcje, np: dodawanie do powtórek, zapamiętywanie postępu nauki czy notatnik.
google_play_h56.png app_store_h56.png
Dziękujemy także developerom z firmy Geeknauts, którzy stworzyli tę aplikację

Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Zadanie 1. (0–2)
Podział ludności Polski według identyfikacji narodowo-etnicznej (niepolskiej) w 2011 r.

Deklarowana identyfikacja narodowo-etniczna

Liczba osób, które wskazały identyfikację niepolską (w tys. osób)

śląska

817

kaszubska

229

niemiecka

126

ukraińska

49

białoruska

46

romska

16

rosyjska

13

amerykańska

11

łemkowska

10


Na podstawie tabeli wykonaj polecenia.
Zadanie 1.1.
Używając nazw wymienionych w tabeli, przy każdym z opisów wybierz nazwę odpowiedniej mniejszości narodowej bądź etnicznej.
a) Są najliczniejszą mniejszością narodową w Polsce. Mieszkają głównie w województwie opolskim oraz w województwie śląskim.

Mniejszość
b) Są najliczniejszą mniejszością etniczną w Polsce. Określani są jako nieterytorialna grupa etniczna.

Mniejszość
c) Mniejszość ta zamieszkuje głównie w województwie podlaskim. Zdecydowana większość przedstawicieli tej mniejszości należy do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Mniejszość
d) Przedstawiciele tej mniejszości etnicznej wg danych ze spisów powszechnych liczą jedynie kilka tysięcy osób. Chociaż historycznie wywodzą się z terenów Galicji, Zakarpacia i północnej części Słowacji, to w wyniku powojennych przesiedleń dziś mieszkają głównie w województwie dolnośląskim.

Mniejszość
Zadanie 1.2.
Podaj nazwy grup wymienionych w tabeli, które według polskiego prawa nie są uznane za mniejszość narodową, etniczną lub grupę o języku regionalnym.
.........................
Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności