aplikacja Matura google play app store

przykładowe zadania z WOS

Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Zadanie 22. (0–2)
Na podstawie źródeł podaj pełne polskie nazwy organów (organizacji) współpracujących z ONZ w opisanym zakresie.


Logo
Opis
Nazwa organu/organizacji
A.

Działanie na rzecz zwiększenia współpracy między państwami w dziedzinie ochrony zdrowia i zwalczania epidemii chorób zakaźnych, zapewnienia opieki medycznej ludności świata.
B.

Podejmowanie działań na rzecz ochrony dzieci, przezwyciężania przeszkód w ich rozwoju, takich jak bieda, przemoc, choroby i dyskryminacja.
C.

Zapewnianie międzynarodowej ochrony uchodźcom, trwałe rozwiązanie problemu uchodźców na świecie.

Poprzednia strona Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności