aplikacja Matura google play app store

język polski - przykładowe zadania na poziomie podstawowym

14 przykładowych tekstów.

Zadania dostępne także w aplikacji Matura - testy i zadania, gdzie mogliśmy wprowadzić dodatkowe funkcje, np: dodawanie do powtórek, zapamiętywanie postępu nauki czy notatnik.
google_play_h56.png app_store_h56.png
Dziękujemy także developerom z firmy Geeknauts, którzy stworzyli tę aplikację

Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Zadanie 1.
Zadania do tekstu:

Grzegorz Jankowicz
Laudacja1 dla Agnieszki Holland w czasie Gali Medalu Świętego Jerzego2

Czcigodna Laureatko,
Szanowna Kapituło,
Drodzy Państwo,
w jednym z wywiadów Agnieszka Holland opowiada o problemach, które towarzyszyły jej na początku pracy przy filmie Gorączka. [...] Zdjęta niepokojem, pojechała na weekend do Andrzeja Wajdy, któremu zwierzyła się ze swych kłopotów: doszła do wniosku, że powinna zrezygnować z reżyserii i oddać mu film. W domu Wajdy - nad schodami prowadzącymi na górę - znajdował się ogromny żyrandol przyśrubowany do sufitu. W pewnej chwili rozległ się potworny huk. Reżyserka była przekonana, że jej córka - która bawiła się na górze - spadła ze schodów. Okazało się jednak, że na podłogę runął żyrandol. "Moim zdaniem - mówi Pani Agnieszka - nie miał prawa spaść [...]. Jestem pewna, że to siła mojej negatywnej energii go zrzuciła. I ten żyrandol mnie odblokował. Następnego dnia pojechałam na zdjęcia i już wiedziałam, co dalej robić".

Przytaczam tę anegdotę nie po to, by przestrzec Państwa przed potencjalnym zagrożeniem ze strony spadających z sufitu przedmiotów, lecz dlatego, że jest to opowieść o zmaganiu się z materią sztuki, o walce z tematem, któremu trzeba nadać formę [...]. Każdy film Agnieszki Holland zaczyna się od zmagania z negatywną energią, każdy jej film jest walką z siłami, których źródła biją w skomplikowanej, nieciągłej, chaotycznej rzeczywistości. [...] Każde z egzystencjalnych, historycznych i politycznych doświadczeń Agnieszka Holland przepracowywała z niezwykłą wnikliwością, wręcz analityczną czujnością, która widoczna jest w jej filmach. Do historycznych procesów i jednostkowych dramatów, do wielkich zagadnień politycznych i prywatnych zdarzeń – podchodzi zawsze z fundamentalnym założeniem: odpowiedzi znajdują się gdzie indziej, niż nam się zdaje, trzeba ich szukać nie w przewodnich ideach, którymi posługują się rewolucjoniści lub samozwańczy depozytariusze prawdy, nie wśród zjawisk, które tworzą fasadę naszego doświadczenia, lecz w sferze pośredniej, w trudno dostępnych szczelinach, które powstają w wyniku ścierania się ideologicznych mechanizmów i emocjonalnych impulsów. [...]

Agnieszka Holland pokazuje nam nie rozwiązanie tego problemu, lecz jego dramatyczne konsekwencje. Stawia diagnozę, kieruje naszą uwagę na owe niewygodne miejsca, dając zarazem do zrozumienia – tylko taki gest jest bowiem uczciwy – że każdy musi się uporać ze swym żyrandolem na własną rękę.

W Gorączce pojawia się kapitalna scena, która od lat nie daje mi spokoju. Prowadzony przez sołdatów anarchista Gryziak (w tej roli Bogusław Linda) spotyka na leśnej drodze jadącego wozem Leona (Olgierd Łukaszewicz), przywódcę grupy bojowców, którzy próbują dokonać zamachu. Na widok żołnierzy Leon wpada w popłoch, boi się, że zostanie zdekonspirowany i pojmany. Gryziak podchodzi do wozu, prosi o papierosa, zapala go, uspokaja rewolucjonistę, a potem zwraca się w stronę żołnierzy krótkim: „Idziemy”. Leon komentuje to słowami: „Oto prawdziwie wolny człowiek”. Trudno byłoby przekonać kogokolwiek, że Gryziak to św. Jerzy i nie zamierzam Państwa do tego przekonywać. Święty czy nie-święty, Jerzy czy Gryziak, istotne jest jedno: w tej krótkiej scenie smok – polityki, historii, zniewolenia, ale też ideologicznego zaczadzenia – prowadzony jest przez Agnieszkę Holland na postronku, choć sam nie zdaje sobie z tego sprawy. I choć później bohaterowie poniosą klęskę, ta scena otwiera szczelinę w murze, a – jak wiemy od klasyka – od przesmyku zaczyna się wolność.


Źródło: Grzegorz Jankowicz, Laudacja dla Agnieszki Holland w czasie Gali Medalu Świętego Jerzego,
[w:] http://tygodnik.onet.pl/kultura/medal-swietego-jerzego-laudacja-dla-agnieszki-holland/2jprs, [dostęp w dniu 3.02.2015 r.].

1 Laudacja – mowa pochwalna obrazująca zalety danej osoby.
2 Medal świętego Jerzego – honorowa nagroda przyznawana od 1993 przez „Tygodnik Powszechny” za „zmagania ze złem” przypominające walkę patrona medalu ze smokiem. Wybitna reżyserka Agnieszka Holland została nagrodzona Medalem 15.06.2013 r.
Zadanie 1.1.
W jaki sposób apostrofa rozpoczynająca laudację charakteryzuje stosunek mówcy do słuchaczy?
Zadanie 1.2.
Określ dwa zabiegi językowe będące przykładami przestrzegania etykiety językowej w zwracaniu się do Agnieszki Holland oraz mówienia o jej twórczości.
Zadanie 1.3.
Czy przywołana w pierwszym akapicie anegdota jest przykładem bezpośredniej czy pośredniej charakterystyki bohaterki? Uzasadnij odpowiedź.

Jest to charakterystyka pośrednia/bezpośrednia (podkreśl wybrany wyraz), ponieważ ...............
Zadanie 1.4.
Rozstrzygnij, czy poniższe zdania są zgodne z tekstem. Wybierz tak, jeśli zdanie jest zgodne z tekstem, lub nie, jeśli nie jest.

Pierwsze zdanie drugiego akapitu służy wyłącznie wprowadzeniu do tekstu elementów humorystycznych.

Akapit drugi jest przedstawieniem procesu twórczego właściwego dla Agnieszki Holland.

We wszystkich akapitach laudacji dominują rzeczowe argumenty, uzasadniające przyznanie prestiżowej nagrody.
Zadanie 1.5.
Połącz nazwę środka językowego z jego przykładem z tekstu.
wyliczenie
metafora
przeciwstawienie
Zadanie 1.6.
Zaznacz dwa słowa kluczowe dla tekstu laudacji.
Uzasadnij wybór
.....................................
Zadanie 1.7.
Wykonaj polecenia.
a) Podaj wyraz podstawowy dla rzeczownika depozytariusz.
b) W wyrazie reżyserka wskaż formant.
c) Nazwij funkcję formantu -anie w rzeczowniku zmaganie.
Zadanie 1.8.
Przekształć podane wypowiedzenia, aby

a) w zdaniu dominowała funkcja informatywna:
Stawia diagnozę, dając zarazem do zrozumienia, że każdy musi się uporać ze swym żyrandolem na własną rękę.

b) podkreślony frazeologizm zastąpić sformułowaniem współczesnym: Zdjęta niepokojem, pojechała na weekend do Andrzeja Wajdy.

c) zamienić mowę niezależną na zależną:
Leon komentuje to słowami: „Oto prawdziwie wolny człowiek”.
Zadanie 1.9.
Zacytuj fragment tekstu, w którym autor bezpośrednio nawiązuje do patrona nagrody przyznanej Agnieszce Holland.
Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności